När Poker Run Vänern går av stapeln nästa sommar är det start och mål i Kristinehamn.

Kristinehamn är utgångspunkt när kraftfulla powerbåtar gör upp i Poker Run Vänern den 29-30 juli nästa år.