På fredag fylls fornbyn i Skara av musik och kultur från hela världen.

Come Together är en gränslös musik- och kulturfestival som arrangeras årligen av Music Factory. I fjol lockade festivalen flera hundratals besökare till fornbyn i Skara, där nya som gamla svenskar fick möjlighet att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. I år blir det att räkna med musik, lek, mat och dans från lika väl Sverige som Afghanistan och Syrien. Här är kulturen det gemensamma språket! 

Inträdet till festivalen är frivilligt. Allt eventuellt överskott används för att hjälpa flyktingar i nöd.