Som en av de första kommunerna i landet öppnar Uddevalla en e-sporthall.

E-sporten växer så det knakar och Uddevalla vill hänga med på tåget. Därför öppnar nu kommunen tillsammans med Uddevalla esportsförening en bemannad e-sporthall. Den nya e-sporthallen planeras stå redo för spel någon gång under det första halvåret nästa år och kommer vara öppen fem dagar i veckan. 

- E-sport är Sveriges och världens snabbast växande sport men det saknas mötesplatser, det är en jättevinst om vi kan fånga upp de ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet. Här i Uddevalla finns ett mycket stort intresse för e-sport och globalt spelar minst två miljarder människor tv- och datorspel, säger Karl Sergel från Uddevalla esportsförening.

E-sporthallen kommer vara öppen för ungdomar från 10 år och uppåt. Målet med den nya hallen är att skapa en mötesplats där spelintresserade personer med och utan funktionsvariationer kan träffas, att minska stillasittandet och att öka integrationen.

- Många sitter hemma och spelar, vilket gör att de blir väldigt ensamma. Genom att öppna en mötesplats där man kan träffa andra med samma intresse tror vi även att den psykiska hälsan kan förbättras hos många unga, säger Maria Lehto, enhetschef kultur och fritid.