Boöns Vandringsled

Boövägen 20 • Karlshamn

Boöns Vandringsled är en tre kilometer lång kulturled med informationstavlor längs med vägen. Här vandrar du i historisk omgivning - det var bland annat här som Karlshamns första försvarsanläggning låg samt Sveriges största skeppsvarv på sin tid.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Karlshamn

Liknande aktiviteter nära Karlshamn - inom 150km

Friluftsmuseum/Ekomuseum
Leder/Vandring
Naturreservat +
Fornminnen
Leder/Vandring
Naturreservat +

Aktuellt på Boöns Vandringsled